WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Những ồn ào liên quan đến giới tính của 'mỹ nhân chuyển giới một nửa'

Những ồn ào liên quan đến giới tính của 'mỹ nhân chuyển giới một nửa'
- Đây cũng là ca sĩ hiếm hoi dũng cảm sống đúng với giới tính của mình đồng thời công khai ủng hộ cộng đồng LGBT bằng những tác phẩm âm nhạc.