วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Mô hình mới trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Mô hình mới trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
- Kế đến, cần giúp bệnh nhân khỏe mạnh hơn, cải thiện chất lượng sống và hòa nhập được với cuộc sống xã hội, giảm tổng chi phí y tế bằng cách ...