WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Đã có kháng thể tiêu diệt được 99% chủng HIV, đưa vào sử dụng ngay trong 2018

Đã có kháng thể tiêu diệt được 99% chủng HIV, đưa vào sử dụng ngay trong 2018
- Loại kháng thể có khả năng tấn công 99% các chủng HIV được phát triển ... Trước thành quả đầy hứa hẹn này, tổ chức AIDS thế giới đã phấn khởi ...