วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Vì sao nên có một người bạn thân là một chàng gay?

Vì sao nên có một người bạn thân là một chàng gay?
- Xét về mặt khoa học, chàng gay sẽ không bị hấp dẫn trước con gái vì xu hướng tính dục của họ luôn hướng về người đồng giới. Điều này rất có ích ...