วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Tiên phong trong “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tiên phong trong “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
- phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người và tham gia tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.