WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Đông đảo sinh viên HIU tham dự Buổi nói chuyện chuyên đề về LGBT

Đông đảo sinh viên HIU tham dự Buổi nói chuyện chuyên đề về LGBT
- Darryn Diuguid giới thiệu ông là thành viên trong cộng đồng LGBT, tốt nghiệp Trường Mckendree (Mỹ) và sở thích của ông là thích du lịch, đặc biệt là ...