WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Người chuyển giới trong ngày 20/10: “Dù miệng đời bao lời gièm pha, chúng tôi vẫn xứng đáng ...

Người chuyển giới trong ngày 20/10: “Dù miệng đời bao lời gièm pha, chúng tôi vẫn xứng đáng ...
- Hà khoe chúng tôi chiếc vương miện Á Hậu trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng LGBT. “Giờ là Á, mốt là Hoa!” - cô nàng nửa đùa nửa thật.