WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Gặp gỡ người chuyển giới công khai đầu tiên kết hôn ở Nepal

Gặp gỡ người chuyển giới công khai đầu tiên kết hôn ở Nepal
- Khái niệm về người LGBT vẫn còn khá mới mẻ đối với hầu hết mọi người ở nơi đây. Rất nhiều người không hiểu chuyển giới là gì. Nhưng Monika tốt ...