WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Chương trình 'Hiểu về nhau' - Cầu nối yêu thương giữa người LGBT và bậc sinh thành

Chương trình 'Hiểu về nhau' - Cầu nối yêu thương giữa người LGBT và bậc sinh thành
- Hiểu về nhau để những đứa con LGBT có thể hiểu được những khó khăn, nỗi lo sợ của bố mẹ đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm…. khi ...