WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

9X Sài Thành chia sẻ chuyện mẹ quyết tự tử cho đến khi chấp nhận con là gay

9X Sài Thành chia sẻ chuyện mẹ quyết tự tử cho đến khi chấp nhận con là gay
- Thời điểm đó, LGBT là điều gì quá xa lạ nên mình rất buồn mà mẹ đang đối mặt với gánh nặng mưu sinh. Qua tìm hiểu, Phúc biết mình là gay.