วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

Úc: Diễu hành ủng hộ hôn nhân đồng giới đông kỷ lục

Úc: Diễu hành ủng hộ hôn nhân đồng giới đông kỷ lục
- Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận cho một đám đông ủng hộ LGBT tại xứ sở chuột túi. "Phản hồi của mọi người thật đáng kinh ngạc.