WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

Úc: Diễu hành ủng hộ hôn nhân đồng giới đông kỷ lục

Úc: Diễu hành ủng hộ hôn nhân đồng giới đông kỷ lục
- Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận cho một đám đông ủng hộ LGBT tại xứ sở chuột túi. "Phản hồi của mọi người thật đáng kinh ngạc.