วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

TP.HCM mong sớm có luật về phòng, chống mại dâm

TP.HCM mong sớm có luật về phòng, chống mại dâm
- Việc thực hiện còn phải phụ thuộc vào nhiều đạo luật khác như Luật Lao động, Luật Hình sự, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Tố tụng hình sự, Luật ...