WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

Tại sao Facebook từ chối tiết lộ các tài khoản Nga đã “can thiệp” bầu cử Mỹ?

Tại sao Facebook từ chối tiết lộ các tài khoản Nga đã “can thiệp” bầu cử Mỹ?
- thời tạo làn sóng bất ổn trên chính trường Mỹ. Các vấn đề được nhắc tới trong quảng cáo liên quan đến LGBT, nhập cư và quyền sử dụng súng.