WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

Sau Vietpride, mẹ cấm giao lưu với người LGBT vì... sợ 'lây'?

Sau Vietpride, mẹ cấm giao lưu với người LGBT vì... sợ 'lây'?
- Sau lần được mời tham dự Vietpride, người mẹ đã yêu cầu con mình không được giao lưu với các thành viên LGBT với suy nghĩ 'chơi nhiều sợ bị lây' ...