WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

Ngôi sao đầu tiên công khai đồng tính trong lịch sử

Ngôi sao đầu tiên công khai đồng tính trong lịch sử
- Điều này chứng tỏ xã hội nói chung và Hollywood nói riêng đã dần cởi mở hơn đối với cộng đồng LGBT. Mặc dù vậy, chúng ta sẽ không bao giờ quên ...