WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

Cảnh báo về nạn bạo hành nhắm đến cộng đồng LGBT

Cảnh báo về nạn bạo hành nhắm đến cộng đồng LGBT
- Tuy nhiên, trung úy Brett Parson cho rằng do chính cộng đồng LGBT đã không tin tưởng vào ... Bạo lực trong cộng đồng LGBT có 3 loại thường gặp.