WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

Bạn có thể học được điều gì từ sự kì thị?

Bạn có thể học được điều gì từ sự kì thị?
- Những năm gần đây, LGBT là nhóm người yếu thế có những phản kháng mạnh mẽ, thậm chí là táo bạo để đứng lên chống phân biệt đối xử dựa trên ...