WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Tạo điều kiện cho bệnh nhân HIV có BHYT tiếp cận thuốc điều trị

Tạo điều kiện cho bệnh nhân HIV có BHYT tiếp cận thuốc điều trị
- Theo thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), tính đến tháng 5/2017, cả nước có 209.754 người nhiễm HIV còn sống sau khi đã rà soát, ...