WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Sự thật đằng sau lời hứa bảo vệ cộng đồng LGBT của Tổng thống Trump

Sự thật đằng sau lời hứa bảo vệ cộng đồng LGBT của Tổng thống Trump
- Liệu có thực sự công bằng khi cho rằng, ông Trump đã thay đổi lại lời hứa của mình, trở thành kẻ phản bội của LGBT. Thực tế thì không phải vậy!