WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Sự chuyển mình của cộng đồng LGBT tại Đà Nẵng

Sự chuyển mình của cộng đồng LGBT tại Đà Nẵng
- Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) tại thành phố Đà Nẵng đã thoát ra khỏi bóng tối và dần khẳng định ...