WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Sẽ ra sao nếu các nhân vật hoạt hình Disney chuyển giới?

Sẽ ra sao nếu các nhân vật hoạt hình Disney chuyển giới?
- Sẽ thế nào nếu những thước phim đó kể lại câu chuyện của cộng đồng LGBT, dùng sức lan tỏa mạnh mẽ để tuyên truyền và làm giảm bớt các hành vi ...