WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Nổi da gà với các tiết mục múa lửa, ăn than, nâng ghế bằng răng của của thí sinh MSM TG Got ...

Nổi da gà với các tiết mục múa lửa, ăn than, nâng ghế bằng răng của của thí sinh MSM TG Got ...
- cùng với nhận định về các thí sinh, BB Trần cho biết, anh thực sự cảm thấy bất ngờ vì các bạn trong cộng đồng LGBT quá mức tài năng và đam mê.