WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Nguy cơ nhiễm HIV khi nam giới quan hệ tình dục không an toàn

Nguy cơ nhiễm HIV khi nam giới quan hệ tình dục không an toàn
- Cách đây một tháng em quan hệ với gái bán hoa không mang bao cao su, xuất tinh ngoài, không biết có nhiễm HIV không? (Nam). Cách ngừa HIV tiện lợi nhất bên cạnh dùng bao cao su / Sắp có văcxin trị HIV