WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Mỹ: 33 người LGBT bị giết trong năm 2017

Mỹ: 33 người LGBT bị giết trong năm 2017
Theo báo cáo từ Hiệp hội Các chương trình chống bạo lực quốc gia (NCAVP), tính đến tháng 8 thì năm 2017 đã có 33 người LGBT (đồng tính, song ...