WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Mại dâm nam 'có dấu hiệu phát triển' ở Hà Nội

Mại dâm nam 'có dấu hiệu phát triển' ở Hà Nội
- 70% người bán dâm ở Hà Nội làm nông nghiệp, còn lại không có nghề nghiệp ổn định và là học sinh, sinh viên. Hơn 2.000 gái bán dâm hoạt động ở Hà Nội. Ngày 8/8, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với TP Hà Nội về các đạo luật phòng, ...