WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Địa ngục đằng sau cánh cửa các trại "chữa bệnh đồng tính" có thật tại nhiều nước trên thế giới

Địa ngục đằng sau cánh cửa các trại "chữa bệnh đồng tính" có thật tại nhiều nước trên thế giới
- Nếu như điều bạn hình dung về cộng đồng LGBT là các đoàn diễu hành đầy tiếng cười hân hoan, là những con người sau rất lâu chờ đợi đã được ...