WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Hơn 50% sinh viên đại học của Australia bị quấy rối tình dục

Hơn 50% sinh viên đại học của Australia bị quấy rối tình dục
- Khảo sát tiến hành trên 31 nghìn sinh viên các trường đại học Australia cho thấy, các sinh viên thuộc cộng đồng LGBT là những nạn nhân bị ...