WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Hàn Quốc: 'Trừng phạt lính đồng tính nhằm mục đích giữ trật tự'

Hàn Quốc: 'Trừng phạt lính đồng tính nhằm mục đích giữ trật tự'
Chứng kiến các diễn biến trên, Kyle Knight, một nhà nghiên cứu quyền LGBT của Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch), đã đứng ra ...