WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Đến cả hoạt hình nổi tiếng, 7 siêu anh hùng đồng tính vẫn hiên ngang xuất hiện

Đến cả hoạt hình nổi tiếng, 7 siêu anh hùng đồng tính vẫn hiên ngang xuất hiện
- Nhưng ở thế giới muôn màu muôn vẻ của phim hoạt hình, ta vẫn rất ít khi nhìn thấy sự xuất hiện của người LGBT. Nguyên nhân là do phim hoạt hình ...