WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Diễu hành ủng hộ bình đẳng giới "đốt nóng" Stockholm

Diễu hành ủng hộ bình đẳng giới "đốt nóng" Stockholm
- Rất nhiều người dân đã đổ ra các tuyến phố trung tâm có đoàn diễu hành đi qua để bày tỏ sự ủng hộ với quyền của cộng đồng thiểu số LGBT.