WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Cô gái chuyển giới Thái Lan 'càn quét' mạng xã hội với những trang phục tự chế từ hoa lá cỏ cây

Cô gái chuyển giới Thái Lan 'càn quét' mạng xã hội với những trang phục tự chế từ hoa lá cỏ cây
- Cô gái chuyển giới Suchanatda Kaewsa-nga đã trở thành một trong những cái tên nổi tiếng trong cộng đồng LGBT Thái Lan nhờ các bộ trang phục ...