WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Chàng 9x đam mê thời trang: 'Cái mác LGBT không cản trở con đường tôi chọn'

Chàng 9x đam mê thời trang: 'Cái mác LGBT không cản trở con đường tôi chọn'
- Thay đổi tư duy để là chính mình, Đại Tài (tức Nguyễn Ngọc Tài, sinh năm 1996) một LGBT ở Hà Nội đã và đang thành công với việc thiết kế kế thời ...