WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Call Me By Your Name - Chuyện tình đẹp đẽ giữa cái nắng vàng ươm trên đất Ý

Call Me By Your Name - Chuyện tình đẹp đẽ giữa cái nắng vàng ươm trên đất Ý
- Call Me By Your Name không nằm trong số các tác phẩm lấy đề tài LGBT mà ở đó, người đồng tính là đối tượng bị khổ ải. Thay vào đó, trailer mới ...