WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Bức thư xúc động của bà mẹ có hai con đồng tính gửi đến chính trị gia kì thị LGBT

Bức thư xúc động của bà mẹ có hai con đồng tính gửi đến chính trị gia kì thị LGBT
- Viết cho chính trị gia, Somers đề cập đến vị cựu Bộ trưởng Y tế Wells có những hành động phản đối người LGBT. Người mẹ này mong rằng cựu Bộ ...