WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Biểu tượng của cộng đồng LGBT xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng

Biểu tượng của cộng đồng LGBT xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng
Cuối tuần qua, sự kiện Vietpride đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của cộng đồng LGBT của nhiều tỉnh thành trên cả nước.