WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Bị đuổi về vì mặc quần short, nam nhân viên mặc váy đi làm và quyết định bất ngờ của sếp

Bị đuổi về vì mặc quần short, nam nhân viên mặc váy đi làm và quyết định bất ngờ của sếp
- Nhờ vào quy định chống đối xử phân biệt giới tính, Joey thoải mái bước ... Joey biểu tình cho ích lợi của mình theo hướng tích cực: 'Tốt cho anh ấy!