WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Đâu là lý do nhiều người thích dán nhãn 'queer' hơn 'gay'?

Đâu là lý do nhiều người thích dán nhãn 'queer' hơn 'gay'?
- Trong quá khứ, theo bảng chú giải thuật ngữ của tổ chức Stonewall, từ “queer” là một từ từng được dùng để ám chỉ người LGBT một cách xúc phạm, ...