WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

42 người bị bắt tại Nigeria vì hành vi đồng tính luyến ái

42 người bị bắt tại Nigeria vì hành vi đồng tính luyến ái
- Tháng trước, một nhà văn của Nigeria, Chibuihe Obi bị bắt cóc vì đã có những bài viết phản ánh về hành vi kì thị người LGBT. Obi xuất bản một bài ...