WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Yêu nhau 2 năm, 'cậu ấm' chưa dám công khai tình yêu đồng giới

Yêu nhau 2 năm, 'cậu ấm' chưa dám công khai tình yêu đồng giới
-  Câu chuyện tình yêu của Huy đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng LGBT. Bởi 2 năm yêu nhau nhưng chàng trai ấy vẫn băn khoăn ...