WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Wentworth Miller đã 'vượt ngục' kì thị LGBT như thế nào?

Wentworth Miller đã 'vượt ngục' kì thị LGBT như thế nào?
- Khó khăn lắm mới "leo" đến đỉnh vinh quang với siêu phẩm “Vượt ngục”, thật không dễ dàng cho Wentworth Miller khi thú nhận mình thuộc cộng đồng ...