WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Việt Hương ăn chay, cầu nguyện cho phim của NSND Hồng Vân không bị lỗViệt Hương ăn chay, cầu nguyện cho phim của NSND Hồng Vân không bị lỗ

Việt Hương ăn chay, cầu nguyện cho phim của NSND Hồng Vân không bị lỗ
- Thái Duy khen đạo diễn Hoàng Tuấn Cường (ngoài cùng bên phải) là "trai thẳng" nhưng đã làm bộ phim về cộng đồng LGBT rất duyên dáng.