Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2017年7月27日星期四

Tiền có thể mua được thời gian và hạnh phúc

Tiền có thể mua được thời gian và hạnh phúc
- CẬP NHẬT tình trạng sốt xuất huyết trên cả nước: Bộ Y tế họp khẩn cấp! Chuyện chăn gối trục trặc do 'lỗi của chồng' và cách hóa giải của người vợ thông minh · Ca nhiễm HIV được chữa khỏi thứ 3 trên thế giới · Tử vong khi đến nhà trạm trưởng nhờ tiêm ...