WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Thủ tướng Anh: 'Tôi đã thay đổi suy nghĩ về quyền của LGBT'

Thủ tướng Anh: 'Tôi đã thay đổi suy nghĩ về quyền của LGBT'
- Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Thủ tướng Anh đã phát biểu rằng: "Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu hôm nay bỏ phiếu ủng hộ LGBT, tôi sẽ bỏ ...