WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Thẳng tay' cấm chiếu phim ảnh LGBT trực tuyến, Trung Quốc khiến cư dân mạng phẫn nộ

Thẳng tay' cấm chiếu phim ảnh LGBT trực tuyến, Trung Quốc khiến cư dân mạng phẫn nộ
- Bên cạnh chủ trương cấm đoán đối với LGBT, chính phủ Trung Quốc đang ban hành nhiều điều lệ khác nhằm siết chặt hoạt động văn hóa".