WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Phim “Xóm trọ 3D” và cái nhìn nhân văn về người đồng tính

Phim “Xóm trọ 3D” và cái nhìn nhân văn về người đồng tính
- Từ một người trong cộng đồng LGBT, BB Trần cũng có suy nghĩ riêng về bộ phim. Trong câu chuyện phim, BB Trần thấy một phần cuộc sống của ...