WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Pháp luật vẫn đảm bảo việc phân chia tài sản sau chia tay với cặp LGBT

Pháp luật vẫn đảm bảo việc phân chia tài sản sau chia tay với cặp LGBT
- Trong thời gian gần đây có nhiều vụ việc liên quan đến vấn đề chia tài sản khi các đôi LGBT không chung sống cùng nhau. Hiện tại cũng chưa có bộ ...