WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Phân biệt trẻ hiếu động và trẻ mắc tăng động giảm chú ý

Phân biệt trẻ hiếu động và trẻ mắc tăng động giảm chú ý
- Theo các bác sĩ, trẻ mắc tăng động giảm chú ý có nguy cơ trở thành những đứa trẻ cá biệt. Đặc biệt, một số trẻ nam khi mắc tăng động thường đi kèm với xung động, tức là dễ dẫn đến các hành vi hiếu chiến, tấn công bạn bè, những người xung ...