WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Phải chăng có mối liên hệ giữa "chuyện ấy" và sự gia tăng tuổi thọ?

Phải chăng có mối liên hệ giữa "chuyện ấy" và sự gia tăng tuổi thọ?
- Các chuyên gia Mỹ mới đây đã thực hiện một nghiên cứu về mối liên hệ giữa sex và tuổi thọ con người. Và câu trả lời hẳn sẽ khiến bạn bất ngờ. Tia sáng mới của giới khoa học: Âm nhạc và sex, cả hai đều có cơ chế gây nghiện như nhau · Đột phá khoa học: ...