WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Ô nhiễm không khí ở HN cao vượt ngưỡng: Nơi nào trong lành?

Ô nhiễm không khí ở HN cao vượt ngưỡng: Nơi nào trong lành?
- Theo báo cáo mới đây do bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, ô nhiễm không khí do khói bụi vẫn là vấn đề nan giải đối với các đô thị lớn tại nước ta. Vậy đâu mới là nơi có bầu không khí trong lành? Đen: Ốm đau gì mà ho ghê thế? Đá: Ngày nào đi đường ...